Iva

            

EN below

získala stipendium a cenu Richard Carne Award na londýnské Royal College of Music, kde studovala zobcovou flétnu u Ashleyho Solomona a Juliena Feltrina. Svou hru konzultovala s dalšími špičkovými hudebníky v rámci mnoha mezinárodních kurzů. Iva vystupovala například s cembalisty Gary Cooperem nebo Davidem Wrightem. Sólově nebo v rámci komorních těles koncertovala v londýnské Cadogan Hall na BBC PromsSt-Martin-in the-Fields nebo Handel House a jinde ve Velké Británii a v Rakousku. V Čechách vystoupila mimo jiné na festivalech Musica Figurata, Borské hudební léto nebo v rámci pražských koncertních cyklů duchovní hudby v Dominikánské 8 či u Maltézských rytířů. S jejím londýnským komorním vokálně instrumentálním souborem Tre fontane (s Emily Atkinson, zpěv a Isobel Clarke, zobcová flétna) se věnuje především interpretaci středověké a renesanční hudby. Od svého návratu do Čech spolupracuje také s klavíristkou a cembalistkou Alenou Hönigovou, flétnistkou Michaelou Ambrosi (duo Sonus loquelae)a dalšími umělci. Její repertoár zahrnuje hudbu od středověku po současnost. Nedávno se začala věnovat bádání v oblasti dnes už raritního druhu zobcové flétny 1. poloviny 19. století zvaného čakan a poprvé vystoupila s programem hudby pro čakan a dobové kytary s Janem Tuláčkem. Iva vyučuje zobcovou flétnu na Mezinárodní konzervatoří Praha. Je velmi vděčná za podporu panu Philipovi Carnemu, panu Bernhardu Mollenhauerovi a Tudeley Festivalu.

 

‚Bylo to podmanivé provedení… my diváci jsme byli uchváceni a byla tam celková koheze.‘ – Caroline Balding o Tre fontane, porota RCM Early Music Competition 2009

´Tre fontane jsou schopné živých a zajímavých efektů… a produkuji sladký, měkký zvuk, tvořící krásné harmonie v duchovních skladbách‘ – Rosemary Wisbey, Tilford Bach Society

Iva was awarded a scholarship and the Richard Carne Award at the Royal College of Music where she studied recorder with Ashley Solomon and Julien Feltrin. She has learned from more top early music specialists within private study and many masterclasses . Iva has given recitals with keyboard players including Gary Cooper and David Wright. She has appeared as a concerto soloist, recitalist or chamber musician across Britain at venues such as London’s Cadogan Hall (at BBC Proms), St-Martin-in-the-Fields or Handel House, in Austria and in the Czech Republic. With her London vocal-instrumental ensemble Tre fontane (with Emily Atkinson, voice and Isobel Clarke, recorder), she focuses on performing medieval and Renaissance music. Since her return to Bohemia, she performs also with historical keyboard player Alena Hönigová, the flutist and recorder player Michaela Ambrosi (duo Sonus loquelae), among others. Her repertoire covers music from medieval period to contemporary. Recently, she has started research in the field of early 19th century recorder type called csakan and performed her first programme in duo with Jan Tulacek, period guitars. Iva has been appointed a recorder teacher at the International Conservatoire Prague. While at the RCM, Iva took interest also in music therapy. She is very grateful to Mr. Philip Carne, Mr. Bernhard Mollenhauer and to Tudeley Festival for their support.

‚It was a captivating performance… we in the audience were entranced and there was a cohesion to the whole.“ – Caroline Balding about Tre fontane, 2009 RCM Early Music Competition panel

‚Tre fontane are capable of lively and intricate effects… and produce a sweet, mellow sound, creating beautiful harmonies for the sacred works‘ – Rosemary Wisbey, Tilford Bach Society

 

© Iva Lokajíčková 2021